Bazare Nei Telapiya - 2009


Aami Ek Pagla Baul

Bhromor Koio Kiya Shree

Ikom Baikom Tada Tadi

Jadi Didir Bandhu Didi

Jiban Manei Dukh Sukhar

O Gaoner Navjavan Hindu

Ogo Mor Monopriya Baja

Padmar Paar Bhanchi Bole

Parer Jaiga Parer Jomi

Saikeler Chakay Hawa